SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

0
176

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi ile ilgili 2018 yılı şartları ve kuralları içeren maddeler yayınladı. Buna göre yapılan açıklama aynen şöyle “18.04.2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu 22/02/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine ilişkin Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi hakkında   hazırlanan Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48) 07.12.2017 tarihli 30263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu  çerçevede 2018 yılı başvuruları alınacaktır.

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi ile ilgili olarak;

Yatırım konuları

(1) Program aşağıdaki yedi adet yatırım konusunu kapsar:

  1. a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
  2. b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
  3. c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

  1. d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
  2. e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
  3. f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Hibe desteği tutarı ve oranı

(1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.

(2) Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.-TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(3) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler,  İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan dosyalarını elden tek nüsha olarak 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde (son başvuru tarihi 1 Mart 2018’e kadar) İl Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.” Denildi. Haber Merkezi

CEVAPLA