POLATLI BÜYÜK ŞEHRE BAĞLANDI

0
411

POLATLI BÜYÜK ŞEHRE BAĞLANDI

2012 Yılında çıkarılan 6360 sayılı kanunla Polatlı bağımsız Belediyesi Ankara Büyük Şehir Belediyesine bağlanarak, Polatlı Belediye Başkanlığı’nın bir çok yetkileri elinden alınarak Ankara Belediye Başkanlığına verildi. Büyük Şehir yasasının getirdiği bir başka değişiklikte köylerin ortadan kaldırılarak büyük şehirlerin mahallesi haline getirilmesiydi. Bunun sonucu bir zamanlar  % 80’i köylü olan nüfusun %96 sı şehirli hale getirilerek, köylerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu konuda eleştiri yönetenler hizmetlerin yerinden yönetilmesi yerine merkezden yönetilmesinin daha zor ve etkisiz olacağı yönünde idi. Siyasal olarak da yasanın amacının Türkiye’yi bölerek Federasyona dönüştüreceği yönünde oldu. Ben bu konulardaki düşüncelerimi daha önceki yazılarımda belirtmiştim. Bu gün somut bir olaya değineceğim.

Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesindeki 48 numaralı dükkanda bir esnaf ziyaretim sırasında; Caddenin Necatibey caddesi- Selçuk Sokak arasındaki bölümünün şekerbank cephesindeki kanalizasyonunun kapalı olduğunu ve bu aradaki esnaf ve konutlarda oturan vatandaşların mağdur olduğunu öğrendim. Vatandaş aylardır sorununu Polatlı Belediyesine iletse de belediye yetkilileri “konunun Büyük şehre bağlı Su ve Kanalizasyon İdarise’nin (ASKİ) yetkisinde olduğunu” belirtmişler. Bölge sakinleri ASKİ’ye baş vurduklarında da “kendi imkanları ile sorunu gidermeleri” önerilmiş ve ASKİ sorunu gidermemiştir. Nitekim bölgeye yeni taşınan Şeker bank kendi kesesinden 10.000,00 TL. harcayarak kanalizasyonunu caddenin karşısına bağlamış.

Su ve kanalizasyon hizmetleri, günümüz koşullarında halen belediyeler tarafından sunulan birer kamu hizmeti konumundadır. Zira bu hizmetlerde toplumun temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu hizmetlerin sunumunda Anayasa’nın 2. Maddesindeki sosyal devlet ilkesi ele alınmalıdır. Bunun için de vatandaşın sunulan hizmetten memnuniyeti önemli kriterdir. Bu memnuniyetin yüksekliği söz konusu kamu hizmetinin sunum kalitesi hakkında önemli bir veri sağlar.

Bu hizmetlerin bedelsiz olması esas olmasına rağmen Ana Yasanın 79. maddesi 1. fıkrasına göre “ Her kes kamu hizmetlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.”

Yine 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu’nun 87 ve 88. maddeleri gereği bir programa göre yapılacak YENİ, içme kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile mevcutların genişletilmesi (tevzi), iyileştirilmesi (ıslah) amacı ile yapılan harcamalar ve istek üzerine ASKİ Genel Müdürlüğünce yapılacak işlerin toplam yatırım giderleri tesislerin hizmet edeceği saha dahilindeki gayrimenkul sahiplerinden su ve kanalizasyon harcamaları katılım payı alınır.” Hükmünü taşımaktadır.

Bölge sakinleri vergi mükellefi oldukları gibi yapılacak kanalizasyon hizmeti de YENİ değildir. Yani yasalar uyarınca ASKİ bu hizmeti derhal ve hizmet geciktirilerek vatandaşın daha fazla mağdur olmasın önlemek için bedelsiz olarak yapmak zorundadır.

Sorunlu bölgedeki bir acı manzara da sevgili vergi mükellefi hemşerilerimin dikkatini çekmek istiyorum. Büyük şehir belediyesi sorunlu bölgede kısa süre önce ilçemizde yaygın olarak yapılmakta olan kaldırım çalışmasını tamamlamış. Yani aşağıdaki kanalizasyon sorununu çözmeden üzerine kaldırım yapmış. Bu durumda kanalizasyon arızasının giderilmesi için kaldırım yeniden sökülmesi ve bizim paralarımızla yeniden yapılması gereklidir. Bu da büyük şehir belediyesindeki işletmeler arasındaki koordinasyon bozukluğunun bir göstergesidir.

Bölge sakinlerinin kanalizasyon sorununu ASKİ gidermek zorundadır. Aksi halde Tüketici Mahkemelerine baş vurabilirler.

 

CEVAPLA