NECİP TOPLU UYARIDA BULUNDU

0
1109

NECİP TOPLU UYARIDA BULUNDU

Yukarı Sakarya Sulama Birliği Başkanı Necip Toplu, birliğin su sağladığı 61 km’lik servis kanallarını ve servis yollarını kullanmamaları noktasında vatandaşları ve kanala komşu olan köy sakinlerini uyardı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte insanların serinemek için kanala ve servis yollarına girdiğini belirten Birlik Başkanı Toplu, aşırı sıcaklar nedeni ile vatandaşların serinlemek amacı ile kanal servis yollarına ve sulama kanalına girdiklerinin sıkça görüldüğü ifade eden uyarısında, bu durumun çok tehlikeli ve ölümcül sonuçlara sebep olduğunun altı çizildi.

TOPLU “SERİNLEMEK İSTERKEN HAYATINI RİSKE ATMAYIN”

Bu üzüntüyü yaşamamak ve boğulma vakalarının önüne geçmek için devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kendilerine de gerekli tedbirlerin alınması yönünde resmi yazı gönderidiğini belirten Yukarı Sakarya Sulama Birliği Başkanı Necip Toplu, bu uyarılarda yer alan ve birlik üzerine düşen tüm güvenlik çalışmalarını tamamladıklarını, aynı uyarısını köy muhtarlıkları, ilgili kanaldan sulama ihtiyacını gideren birlik üyelerine gönderdiklerini, yapılan anonslar ve uyarı levhalarıyla da gerekli tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

Birlik olarak sulama kanallarının etrafına uyarı levhalarını yerleştirdiklerine dikkat çeken Yukarı Sakarya Sulama Birliği Başkanı Necip Toplu, özellikle ailelerin hafta sonu piknik alanı olarak sulama kanallarının bulunduğu mekanlardan uzak bölgeleri seçmelerini istedi. Toplu, şöyle dedi: “Vatandaşlarımız illa da bu alanlarda piknik yapacaklarsa mutlaka çocuklarına sahip çıkmalarını, boğulma gibi acı ve trajik durumla karşılaşmamaları için dikkatli olmalarını ve çocuklara gerekli uyarı ve önlemleri yaparak bu hususta onları bilinçlendirmelidirler.

Özellikle zemini bilinmeyen ve akış hızı fazla olan sulama kanalları boğulma vakaları için açık birer tehdit unsurudur. Bununla birlikte piknik yada herhangi bi sebeple kanalın bulunduğu birliğe ait servis yollarının da kullanılmasının yasak olduğunu söylemek istiyorum. Biz 61 km’lik servis yolumuzun tamamına uyarı levhalerı yerleştirerek vatandaşlarıızın gerekmedikçe bu yolları kulanmalaları gerektiği yönünde tüm tedbirlerimizi aldık. Sonuç olarak bizler gerekli tedbirleri alırken, vatandaşlarımızdan da beklentimiz olası olumsuz durumları yaşamamak adına bir kez daha belirtmek gerekirse Boğulma riskine karşı aileler çocuklarına sahip çıkarak sulama kanalı ve Akarsu kenarlarından uzak durulmasını sağlamalıdırlar” diye konuştu.

DSİ UYARDI!

Yukarı Sakarya Sulama Birliği Başkanı Necip Toplu’nun yaptığı uyarı açıklamasına paralel olarak Devlet Su işleri (DSİ) ise birliklere v ekyö muhtarlıklarına yazı göndererek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. DSİ’nin Yukarı Sakarya Sulama Birliği’ne yönelik uyarı yazısında ise şu ifadelere yer verildi; “İdaremizce işletmeye açılan tesislerin inşa edildiği yıllarda yerleşimin olmadığı ancak, zaman içerisinde nüfusun yoğunlaştığı bölgelerde kanal ve depolama tesislerinde akan ya da durağan su kütleleri ile tesislerin işletme ve bakımı için kullanılan servis yolları maksatları haricinde kullanılması bölge halkının can ve mal güvenliği açısından risk oluşturmaktadır. İdaremizce yapısal tedbirler kapsamında tesislere korkuluk yapılması, çit çekilmesi, bariyer konulması, sesli ve ışıklı uyarı düzeneği kurulması, işaret levhası konulması, ızgara konulması, zincir, merdiven, şamandıra, doğal yaşam için ulaşım yapısı vb. projeye dayalı çalışmaların yanında, yapısal olmayan tedbirler kapsamında; duyuru, ilan, eğitim vb. yollarla halkın bilgilendirilmesi, tehlikelere karşı toplumsal bilincin arttırılması, çocuk ve gençlere yüzme eğitimi verilmesinin boğulma olaylarının azaltılmasında önemli olduğu anlaşılmştır. Bu çerçevede, rutin olarak sulama kanallarına su verilmeden önce ilgili kurumlar (Valilikler, Belediyeler, Köy veya Mahalle Muhtarlıkları) vasıtası ile sulama kanallarına suyun verileceği hiçbir şekilde suya girilmemesi gerektiği, suya girmenin can kayıplarına sebep olabileceği vurgulanarak, Valilik tarafından alınan, DSİ tesislerinde suya girmenin emre aykırı davranış olarak belirlendiği ve uymayanlar hakkında idari yaptırım cezası uygulanacağı hususundaki karar metninin, yerel radyo ve televizyon kanalları ile köy muhtarlıkları, belediyeler. okullar ve camilerde yer alan iletişim imkanları kullanılarak halka duyurulması sağlanmalıdır.

2016 yılı sulama sezonunun başlangıcında olduğumuz bu günlerde hava sıcaklıklarına bağlı olarak yüzmek veya serinlemek için tesislerimize girilmesinin önlenebilmesi ve toplumsal bilincin oluşturulması maksadıyla yerel kanallarda tesisler hakkında bilgi verilerek can ve mal güvenliği açısından alınması gerekli emniyet tedbirlerinin yayımlatılması da yaşanabilecek müessif olayların azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Haber Merkezi

CEVAPLA