Dünya Lepra Günü 

0
526

Bugün 29 Ocak Dünya Lepra günü. Lepra hastalığı nedir, nasıl tedavisi edilir? Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü, 29 Ocak Dünya Lepra (Cüzzam) günü nedeniyle açıklama yaptı. Trabzon Halk Sağlığı Müdürü Köksal Hamzaoğul tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de kayıtlı lapralı hasta sayısının 623 olduğu belirtilirken, Lepra tedavisinde kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak karşılandığı belirtildi.  Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekildedir:  “Lepra, “Mycobacterium leprae” isimli basil tarafından oluşturulan, kronik bir enfeksiyon hastalığıdır. Lepra basili 1873 yılında Gerhard Armauer Hansen tarafından bulunmuştur. Hastalık öncelikle çevresel sinirleri ve deriyi etkiler. Lepra karaciğer tutulumu ve reaksiyonel evrede görülen böbrek tutulumu (glomerulonefrit) dışında hayatı tehdit eden bir hastalık değildir. Hastaların büyük kısmı toplumdaki diğer ölüm nedenleriyle kaybedilirler. Hastalık bugün Avrupa’da Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs ve Güney Rusya’da ender olarak bulunmaktadır. Lepra; yol açtığı fonksiyon kayıpları, sosyal damgalanma ve dışlanma gibi etkileri nedeniyle özel bir sağlık problemidir. 1980’li yılların başlarından bu yana yapılan etkili kampanyalar ve tedavide birden fazla ilacın birlikte kullanılması ile 16 milyondan fazla hasta tedavi edilmiş ve hasta sayısı önemli ölçüde azalmıştır. Yeni vakalar enfeksiyon bulaşının devam ettiğini göstermektedir. Lepra basilinin bulaşma yolunun tek kaynağı insandır. M.Lepra çok yavaş çoğalır, kuluçka süresi 3-12 yıl arasında değişmekle birlikte ortalama 2-4 yıldır. Belirtilerin görülmesi bazen 25 yılı bulabilir. Ağız ve burun salgıları ile yakın ve uzun süreli temas (ısırık, tırmalama, yaralanma) sonucu damlacık enfeksiyonu ile bulaşır. Çocuklar hastalığa karşı daha duyarlıdır. Hastalığın hafif deri belirtisinden, geniş yayılımlı çevresel sinir sistemi, göz, kemik, adale ve diğer dokuların tutulduğu, şekil bozuklukları ve sakatlıkların geliştiği bir tabloya kadar değişebilen belirtileri vardır. Lepra (Cüzzam) hastalığı, hastanın direncine göre tüberküloid lepra, lepromatöz lepra ve bunların arasında yer alan borderlayn grup olmak üzere üçe ayrılır. Lepra pek çok deri ve sinir hastalığını taklit eder. Lepra hastalığının sık görüldüğü bölgelerde ya da ailesinde lepra hikayesi olan kişilerde hastalık genellikle gözden kaçmaz ve tanı kolaylıkla konulabilir. Lepra klinik görünüm, deri lezyonları, ailede lepra araştırması, dokunma, ağrı ve sıcak-soğuk duyularının incelenmesi, sinirlerin muayenesi, deriden basil aranması, basil çıkaran tipte burun ve deriden alınan biyopsi, lepromin cilt testi ve etkene yönelik serolojik yöntemlerle tanı konur. Lepra, erken tanı konulduğunda tedavisi kesin olarak yapılabilen bir hastalıktır. Erken tanı ve tedavi ile kalıcı sakatlıkların oluşması önlenebilir. Tedavide, Dünya Sağlık Örgütü’nün uyguladığı çok ilaçlı tedavi (Multi Drug Therapy=MDT) protokolü uygulanır ve 6-12 ay gibi kısa bir sürede tedavi edilebilir. Bu tedavi oldukça etkili, yan etkileri az ve hastalığın tekrar görülme ihtimalinin düşük olduğu bir tedavi rejimidir. Ülkemizde lepra hastalığı bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar kapsamında olup, halen “Lepra Eradikasyon Programı” uygulanmaktadır. Ülkemizde 2016 yılında yıl içerisinde 3 yeni vaka tespit edilmiştir. Kayıtlı lepralı hasta sayısı toplam 623 olarak saptanmıştır.   Lepra hastalarının tedavi ve takipleri deri ve zührevi hastalıklar kliniklerinde yapılmaktadır. Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz karşılanmaktadır.”

 

 

CEVAPLA