BORÇ ERTELENMESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

0
821

BORÇ ERTELENMESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Polatlı Ziraat Odası Başkanlığı tarafından önceki gün yapılan duyuruda; hasar tespit komisyonu tarafından belirlenen ÇKS’ye kayıtlı üreticilerin, Ziraat Bankası’ndan yalnızca indirimli (sübvansiyonlu) olarak kullandıkları kredilerin, erteleme kapsamına alındığını, anılan düzenleme kapsamına giren üreticilerin kredi borçlarının bir yıl süreyle ertelenmiş olacağını ve erteleme süresi sonunda kredi borçlarını ödemelerinin ilgili banka tarafından bekleneceğine vurgu yaptı.

ZİRAAT ODASI, ERTELEMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Polatlı Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ziraat Bankası’nın duyurusunu da yayımlayarak, şu ifadelere yer verildi.

“Bilindiği üzere , 09.09.2016 tarih ve 29826 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2016/9147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ;  01.01.2016 tarihinden 31.12.2016 tarihine kadar kararnamede belirtilen afetlerden birine maruz kalan; Bu afetler sebebiyle ekilişleri,ürünleri,hayvan varlıkları,tesisleri veya seraları en az %30 oranında zarar gören, bu durumları İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonlarınca belirlenen,
Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olan , tarımsal üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, Bankamızdan yalnızca indirimli (sübvansiyonlu) olarak kullandıkları kredileri, erteleme kapsamına almıştır.

Anılan düzenleme kapsamına giren üreticilerimizin kredi borçları bir yıl süreyle ertelenmiş olacak ve erteleme süresi sonunda kredi borçlarını ödemeleri beklenecektir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararıyla, önceki uygulamalardan farklı olarak kredi borçlarının belirlenen faiz oranı ile 1(bir) yıl ertelenmesi imkanı yanında istenirse birinci yılda sübvansiyonlu faiz oranı takip eden yıllarda ise Ziraat Bankasınca sunulan uygun faiz oranları ile kredi borçlarının azami 5 yıla kadar taksitlendirilmesi seçeneği sunulmuştur.

Tarımsal faaliyetlerine devam eden ve kredi borçlarını taksitlendirme seçeneğini kullanarak, vadeye yaymak suretiyle geri ödeme imkanlarını geliştirmek isteyen üreticilerimizin, gerekli şartları taşımaları halinde, tarımsal faaliyetlerinin gerektirdiği kadar ilave faiz indirimli (sübvansiyonlu) kredi kullanabilme imkanı mevcuttur.

Diğer taraftan, durumları Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen kapsama uymayan ancak, tarımsal üretim faaliyetlerine devam etmekle birlikte verim düşüklüğü, piyasada oluşan fiyatların düşük olması,hastalık,pazar daralması vb gibi doğal afetler dışındaki nedenlerle tarımsal faaliyetlerinde ve gelir akışlarında aksama yaşayan üreticilerimizin Bankamıza olan sübvansiyonlu ya da sübvansiyonsuz kredi borçlarıyla ilgili olarak , Ziraat Bankasınca uygun faiz oranları ile 5 yıla kadar vadeli , farklı yapılandırma alternatifleri de sunulmaktadır.” denildi. Haber Merkezi

CEVAPLA