BAYKUŞ BAKANA TOPRAK RAPORUNU SUNDU

0
157

17 Eylül 2017 Günü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafında yayınlanan 2017/39 nolu bitkisel üretime destekleme yapılmasına dair tebliğ hakkında 21 Eylül 2017 Tarihinde saat 17.30 da Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanımız sayın A.Eşref  Fakıbaba ile Türkiye de Bulunan 262 Toprak analiz laboratuarları temsilen 12 kişilik bir heyet ile Ramazan BAYKUŞ nezdinde toplanıldı.

BAYKUŞ TOPLANTI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Konu ile ilgili açıklama yapan Ramazan BAYKUŞ şu ifadelere yer verdi. “Bakanımıza ve Bitkisel üretim genel müdürü sayın Mesut AKDAMAR,Daire Başkanı Sayın A.Metin KAYICIOĞLU ve Tarım Reformu Daire Başkanı A.Kadir KARAKUŞ ile yaklaşık 2.5 saatlik toplantı yaptık.

Toplantıda Toprak analizi ile ilgili hasbihal ettik. Bakanımız FAKIBABA Toprak analizin kesinlikle yapılmasını talimatını verdi.Kendileri bir Cerrah olarak şöyle bir örnek verdi. Hastayı ameliyata almadan önce mutlaka kan  tahlilini yaparım diye örnek verdi ve sözlerine devam etti.

Heyet adına Rapor sunan Dernek Başkanı Ramazan BAYKUŞ ,Toprak analizin Tarıma olan katkısı,Ülke ekonomisine faydası , Dışa bağımlılığımızı ,Yaklaşık 2500 Ziraat Mühendisine iş istihdam edilen bir Sektör olduğunu beyan etti.

Baykuş daha sonra ülkemizde yapılan bilinçsiz bir tarım olursa tarımda kalkınmanın zor olacağını belirtti.

Baykuş Ülkemiz petrol den sonra yurtdışına en fazla kimyasal gübrede para ödemektedir. Toprağını bilinçli analiz ettirip sonuçlarına göre gübre kullanan çiftçilerimiz %33 civarındadır.

Bilinçsiz gübre kullanımı ile başta toprak verimliliğine tam ulaşılamamakla birlikte toprak, su, hava, gıda kirliliği,yer altı sularımız ile içme sularımızın karıştırıldığı aşırı gübre kullanımında içme sularımızın dahi kirlenmesi ve sonuçta çeşitli hastalıkların artması ile birlikte yurtdışına gereksiz para ödemesi yapılmaktadır.

İşte toprak verimliliğinin artmasında da sulamadan (%50-70) sonra gübreleme (%50 civarında) gelmektedir. Ancak hangi gübrenin ne zaman ne kadar verileceği Toprak analiz sonucunda beli olur.

Yapılan  Araştırmalara göre gübreleme konusunda genel eğilimin toprak analizi yaptırmadan toprağa gübre vermek şeklinde olduğu belirlenmiştir.

Üreticilerin %33.67’sinin gübre miktarını, %37.76’sının gübre çeşidini ve %36.73’ünün gübreleme zamanını belirlerken kendi bilgi ve tecrübesine göre karar verdikleri tespit edilmiştir.

Gübre miktarını toprak analiz sonuçlarına göre belirleyen üreticilerin oranı sadece %33.27’dir. Üreticilerin %66.73’sinin gübre ve gübreleme ile ilgili her hangi bir çiftçi eğitim faaliyetine katılmadıkları belirlenmiştir. Üreticilerin, %31.43’ünün hangi ürüne hangi gübrenin ne zaman ve ne miktarda kullanılacağını bilmedikleri saptanmıştır.

Araştırma bölgesinde gübre ve gübreleme konusunda ciddi bir eğitim ve yayım eksikliği tespit edilmiştir. Çiftçiler gübre ve gübreleme ile ilgili uygulamalarında bilgiye ihtiyaç duymaktadır.

Bu nedenlerle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2009 yılından itibaren toprak analizlerini desteklemesi çok önemli ve yerinde bir karar almıştı ama beklenen hedefe ulaştırılmadı buda Gerek bakanlığımızın denetleme, gerek laboratuarların bilgi eksikliğinde kaynaklanan bir sorun du.Ancak 2016 yılında Toprak analizin hedefine ulaştırılması ile ilgili yeni model olarak hedefine ulaşacağına dair bir çalışma yapılıp karar alınmıştı.

Ancak bugün ülkemizde gübreleme amaçlı toprak analizleri yapan laboratuarlarla ilgili çok önemli sorunlar mevcuttur

Yaptığımız Analiz sonuçlarına göre örnek verecek olursak Ekim esnasında ağırlıklı kullanılan DAP gübresi dediğimiz gübre 12-15 kilogram dekara kullanılması gereken ,ama üreticimiz bilinçsiz bir şekilde 25-30 Kğ.kullanılmaktadır.Buda hem girdi maliyetlerini yükseltip hem de toprağımızı aşırı derecede kirleteceğini belirti.

Daha sağlıklı ,verimli ve kaliteli ürün elde etmemiz için mutlaka toprak analizin şart olduğunu belirtti.

Bakan Eşref  FAKIBABA ise Toprak örnekleri sizler konunun uzmanı olarak arazide sizlerin teknik personel tarafında alınmasını belirtti ve işinizi mesleğinize layıkıyla yapmasını önerdi.Usulsüz yapan haksız kazanç elde etmeye çalışanlara asla göz açtırtmayacağını belirti. Devletin tek kuruşunu haksız elde ettirmeyeceğini belirti. Çok sıkı denetimler olacağını hiç kimseye göz açtırtmayacağını ,Dernek Başkanı Ramazan  BAYKUŞ’a dönerek bunun vebalini sana veriyorum tespit ettiğin usulsüzlükleri anında bizlere bildireceksiniz diye belirtti .

Ramazan BAYKUŞ ise Toprak analizleri için Tohum ve Gübre toprağa düşmeden önce yapılmalı,

Toprağın usulüne uygun  olarak ve zamanında  Laboratuarlar tarafında alınmalı ve Yetiştirilen Bitkinin Vejatasyon dönemi içinde alınan ve analiz edilen toprak örneği desteklenmeli diye belirtti.

Heyet de yer alan Haymana Ziraat Odası Başkanı Sayın  Halil İbrahim  BALIKÇI  ise Bakan FAKIBABA ya 7 yıldır Çiftçi borçları erteleniyor ve hayli bir birikim oldu,oysaki bu yıl da ciddi bir kuraklık oldu. Bu yüzden Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olana borçları yapılandırıp ve bu yılda Tecil edilip belli yıllara bölünerek taksit halinde ödemelerini talep etti.

Bakan FAKIBABA ise bu konun Bakanlar kurulu ile görüştüğünü ve taleplerinizin değerlendirildiğini iyi bir şekilde üreticimize kolaylık sağlayacağını belirtti.En kısa zamanda bir açıklama yapacağını ve üreticilerimize her türlü kolaylığı getireceğini sözleriyle son buldu.

SONUÇ OLARAK  DERNEK BAŞKANI RAMAZAN BAYKUŞ TARAFINDA SUNULAN RAPOR İSE

1- -Toprak analiz hizmeti tarımsal üretimde verimliliğinin sağlanması,toprak kirliliğinin önlenmesi,gübre ithalatının kontrollü olarak azaltılabilmesi ve hem üretici hem de kamu yararı adına zorunluluk arz etmektedir.

2- Laboratuarların toprak analiz hizmetini yürütebilmeleri yapılan toprak analiz gübreleme desteğinin belirli şartlar altında toprak analiz sonucuna endekslenmesi gerekmektedir.

3- Toprak analiz faaliyetinin amacına ulaşabilmesi için laboratuarların denetiminin daha sıkı yapılması, usulsüz işlem yapan laboratuarların yaptırıma tabi tutulması ve neticesinde sorumluluklarının gereğini hakkıyla yerine getirmeyen laboratuarların sistem dışı bırakılması gerekmektedir. Ayrıca cezai işlem yapılmalıdır.

4-Toprak numunesi laboratuar teknik personelleri tarafında arazide yerinde CPS Cihazı ile alınıp koordinat sisteme geçilmeli. Numuneyi alan teknik personel sorumlu tutulmalı. Yapılan analiz sonuçları il ilçe müdürlüklerine teslim etmeli.

5-Tarım il/ilçe müdürlükleri ve laboratuarlar koordineli bir şekilde toprak analizi ile ilgili eğitim ve yayın faaliyetleri yürütmeli ve sistem geliştirilerek fayda arttırılmalıdır.

6-Toprak analiz sonucu olarak verilen gübre tavsiyelerinin üreticiler tarafından uygulanmasına yönelik tedbirler alınarak hizmetin amacına ulaşması sağlanmalıdır.

7-Sektörde yer alan  laboratuarlar aldıkları hizmet bedeli karşılığında verdikleri tavsiyelerin de sorumluluğunu alabilmeli ve teknik yeterliliklerini eksiksiz ifa edebilmelidir.

8-Toprak analizi desteği tekrar çiftçiye ödenmeli

9-Toprak analizi konusunda tespit edilen eksiklikler gerek sistem gerek laboratuar gerekse çiftçi kaynaklı da olsa ilgili her kesimin katkılarıyla giderilmeli ve idare bu konuda gerekli tedbirleri almalıdır

Netice itibariyle bizler toprak analiz sektörünün hizmet sunanları olarak toprak analiz faaliyetinin gereğini tekrar vurgularken,bu gerekliliğin yerine getirilebilmesi ve ifa edilebilmesi adına Bakanlığımızın üreticiler lehine Toprak analizini yaptırıp bilinçli bir şekilde tarıma katkı sağlayıp çiftçi giderlerini ,Yer altı sularımızı kirletmemesi konusunda toprağımızı daha fazla çölleşmeden önlem alınmasını  talep eder saygıyla arz ederiz.” Denildi. Haber Merkezi

 

 

 

CEVAPLA