Başkan Elmadağlı servisçi esnafı buluştu  

0
76

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Elmadağlı, servisçi esnafının önemli sorunları olduğunu, bu sorunları çözmek için kararlı adımlarla ilerlediklerini söyledi.

“HER ZAMAN SERVİSÇİ ESNAFININ YANINDAYIZ”

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, 20 Ocak’ta yapılacak olağan genel kurul toplantısına  kısa bir süre kala düzenlenen istişare toplantısında oda üyeleri ile bir araya geldi. Sincan Amelda Düğün Salonu’nda kahvaltılı gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, göreve geldikleri günden itibaren oda olarak, servisçilerin sorunlarının çözümü için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

Oda Başkanı Elmadağlı, her zaman servisçi esnafının sesi olduklarını, yeni dönemde de sorunların çözümü noktasında önemli projeler gerçekleştireceklerini belirterek, tüm servisçi esnafını 20 Ocak Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet etti.

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ YARGIYA TAŞINDI

Başkan Elmadağlı, sektörde yaşanan yeni gelişmeler ve düzenlemelerin uygulamalarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Konuşmasının devamında Elmadağlı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Okul Servis Araçları Yönetmeliği”nin bazı maddelerinde yer alan düzenlemelerin uygulanabilirliği konusunda servisçi esnafı açısından sıkıntılar olduğunu vurgulayarak, yönetmeliği  yargıya taşıdıklarını belirtti. Elmadağlı, Okul Servis Araçları Yönetmeliği ile getirilen üç nokta emniyet kemeri, her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması zorunluluğu ile Okul servis araçlarında iç mekanı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz şeklindeki düzenlemenin iptali için Danıştay’a Oda olarak dava açtıklarını söyleyerek, “İçişleri Bakanlığı tarafından 25.10.2017 gün ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde yer alan ibarelerin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, müteakiben iptaline ilişkin Danıştay 15. Daire Başkanlığı’nda dava açtık.” dedi.

ÜÇ NOKTALI EMNİYET KEMERİ

Oda Başkanı Elmadağlı şöyle devam etti: “İlgili yönetmeliğin 4-1/i bendinde ‘okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulacaktır’ şeklinde düzenleme yapılmıştır. Ancak, iş bu düzenlemeye uygun nitelikte araç üretilmemekte, mevcut araçlarda bulunan iki noktalı emniyet kemerlerinin yerine üç noktalı emniyet kemerlerinin koltuklara takılması da mümkün bulunmamaktadır.

OTURMAYA DUYARLI SENSÖRLÜ SİSTEM

Yine aynı maddenin 4-1/l bendinde ‘Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır’ şeklinde düzenleme yapılmıştır. Ancak okul servis araçları için oturmaya duyarlı sensör sistemlerine ilişkin uygulanabilir bir standart bulunmadığı gibi mevcut araçlara bu sensörlerin eklenmesi de mümkün değildir. Araç koltuklarına sonradan elektrik aksamı bulunan sensörlerin eklenmesi, olası tehlikeleri de beraberinde getirecektir.

İÇ VE DIŞ KAMERA İLE KAYIT SİSTEMİ

Aynı zamanda anılan yönetmeliğin 4-1/m bendinde ‘Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulacaktır’ şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir. Pek çok Büyükşehir Belediyesi, belediye, il trafik komisyonlarında alınan kararlarda 30 gün süre ile kayıt yapabilen DVR cihazı yeterli görülmüş, okul servis araçları da bu kararlara uygun olarak donatılmıştır. Ancak yeni yönetmelikte getirilen NVR sistemi esnaf için kamera ve servis kurulumu ile beraber 8-9 bin TL ek mali külfet getirecektir. Ülke genelinde 2017 yılı itibariyle yaklaşık 90 bin servis aracı bulunmaktadır. Taşımalı eğitim için kullanılan araçlar ile birlikte yaklaşık 180 bin servis aracının söz konusu yönetmeliğe uygun hale getirilmesini beklemek hakkaniyete aykırıdır.

İÇ MEKANI GÖSTEREN BEYAZ CAM DIŞINDA CAM KULLANILAMAYACAK

Yine aynı maddenin 4-1/o bendinde ‘Okul servis araçlarında iç mekanı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz’ şeklinde düzenleme yapılmıştır. Ancak, ilgili kurumların onayı ile fabrika çıkışlı olarak üretilen ve o günkü yasal şartlara uygun olması sebebi ile esnafımızın satın aldığı araçlarda bu zorunluluğu aramak mağduriyete yol açacaktır. Ülkemizde son yıllarda satışa çıkan araçların yüzde 90’ı beyaz cam değildir. Ülke genelinde 180 bin servis aracının kullanılmakta olduğu düşünüldüğünde bu zorunluluk hem esnafımızı büyük bir maddi külfete sokacak hem de ülke ekonomisine büyük zarar verecektir.

Ancak yukarıda izah etmiş olduğumuz sebepler doğrultusunda bu 4 bentte sayılan ve eksikliklerin giderilmesi için süre verilen hususların yerine getirilmesi hem esnafımıza hem de ülke ekonomisine zarar verecektir. Bununla birlikte; yine yukarıda izah ettiğimiz hususlar doğrultusunda  yapılacak tamirat ve tadilatların sağlıklı olamayacağı da malumdur. Çünkü, istenen donanımlar aracın tüm sistemini değiştirecek düzeydedir.

Ülkemizde servis taşımacılığı çoğunlukta ihale yolu ile verilmekte ve ihale de çoğu zaman araçlarda yeni modeller ile çalışılması şart koşulmaktadır. Dolayısıyla bu durumda aracını yenilemek isteyecek esnafımız fiili imkansızlık sebebi ile mağdur olacaktır. Bu yönetmeliğin 4. maddesinde istenen özellikler kapsamlı olduğundan kısa bir süre içerisinde tamamlanması imkansız bir durumdur.

Bu nedenlerden dolayı 30221 sayılı Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 4/1-i-l-m-o bentleri ile buna bağlı olarak Geçici 2. maddenin 1 ve 4 fıkralarının iptalini isteme zorunluluğumuz doğmuştur.” Dedi.

Haber Merkezi

CEVAPLA